Rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä:
24.9.2018

Rekisterin ylläpitäjä:
Leipomo-konditoria Agnes K Cake Art
info@agneskcakeart.fi
0401714110

Vastaava henkilö:
Marisa Kavasto
0503720478
info@agneskcakeart.fi

Rekisterin nimi:
Leipomo-konditoria Agnes K Cake Art:in asiakas- ja sähköpostirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yrityksen ja asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Asiakkaan nimi
puhelinnumero
laskutukseen vaadittavat osoitetiedot
tilatun tuotteen noutoaika
muut henkilön itse antamat tiedot

Säilytämme tilaustietoja kirjanpitolain mukaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja asianmukaisesti palomuurein ja salasanoin suojattuna.

Tietolähteet:
Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella
Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

 Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti tai henkilökohtaisesti aiemmin mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

%d bloggers like this: